Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Seznam školitelů

  • doc. Mgr. Přemysl Lubal, Ph.D. - ÚCH PřF MU
  • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.- ÚCH PřF MU
  • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. - ÚCH PřF MU
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - ÚCH PřF MU
  • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. - ÚCH PřF MU
  • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. - ÚCH PřF MU
  • Prof. Dr. Lubomír Špaňhel - ÚCH PřF MU
  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. - ÚCH PřF MU

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173147 od 2.8.2011