Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Seznam školitelů

Obecně:
  • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.- Ústav antropologie
  • doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.- Ústav antropologie
  • prof. PhDr. Josef Unger, CSc. - Ústav antropologie (8. 3. 2000)
  • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - Ústav antropologie (28. 5. 03)
  • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. - FHS UK Praha (1. 11. 2006)
  • prof. PhDr. Jiří A. Svoboda, DrSc. - Ústav antropologie
  • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. - Ústav antropologie
  • prof. Slawomir Koziel, DSc. -Polska Akademia Nauk Zaklad Antropologii, Wroclaw, Poland
  • doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. - Ústav antropologie

Ad hoc:
  • RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. - Ústav antropologie (VR 3.10.12 - Jandová M.); (VR 1.10.14 - Šplíchalová I.); (VR 7.10.15 - Kováčová V.); (VR 5.10.16 - Černý D.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172448 od 2.8.2011