Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Seznam školitelů

Obecně:
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. - Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. – Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - PřF JČU České Budějovice
 • doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc. – Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. - Ústav botaniky a zoologie PřF MU
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. - Ústav botaniky a zoologie PřF MU
 • prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. - PřF UP Olomouc
 • doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. - ÚBZ Biol PřF MU

Ad Hoc:
 • Peter Odór, M.Sc., Ph.D. - MTA Centre for Ecological Research, Maďarsko (VR 3.10.12 - Táborská M.)
 • Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. - ÚLBDG LDF, Brno (VR 2.10.13 - Daněk P.)
 • Mgr. David Zelený, Ph.D. - ÚBZ PřF MU(VR 2.10.13 - Chudomelová M.)
 • Mgr. Petra Hájková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU(VR 2.10.13 - Gálová A.)
 • Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. - ÚBZ PřF MU(VR 5.10.16 - Veselá K.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172463 od 2.8.2011