Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.- RECETOX
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. - ÚCH
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.- NCBR
 • doc. RNDr. Landislav Dušek, Ph.D. – IBA/RECETOX
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. – ÚCH
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. – ÚCH
 • Ing. Anton Kočan, CSc. – SZU ÚPKM Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. – ÚEB
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. – RECETOX
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. – RECETOX
 • prof. Ing. Jan Tříska, CSc. – ÚEK AV ČR/JčU Č. Budějovice
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. – Ústav geologických věd
 • prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D. – RECETOX
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - RECETOX
 • prof. Gerhard Lammel, Ph.D. - RECETOX
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.- Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • doc.RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. - ÚEB

 • Ad hoc:
 • RNDr. Jiří Machát, Ph.D. - RECETOX PřF MU (VR 3.12.2008 - Mgr. Jan Kuta a Mgr. Lucia Piliarová)
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. - RECETOX PřF MU (VR 1.10.2014 - Mgr. Szelcsányiová)
 • Ing. Milan Sáňka, Dr.-RECETOX PřF MU (VR-Mgr. Pavel Rotter, VR 2.10.13-Mgr. Romanský)
 • RNDr. Pavel Babica, Ph.D. - RECETOX PřF MU (VR 2.10.13-Mgr. Jaša)
 • Luca Nizzetto, PhD.- RECETOX PřF MU (VR 2.10.13-Mgr. Brumovský a Mgr. Šudoma)
 • doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.- RECETOX PřF MU (VR 25.3.15 - Mgr. Bičanová)
 • RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.- RECETOX PřF MU (VR 2.12.15 - Chimi Wangmo)
 • PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.- RECETOX PřF MU (VR 3.10.18 - Mgr. Stuchlíková, VR 27.3.19 - PharmDr. Nezvedová)
 • Lisa Emily Melymuk, PhD.- RECETOX PřF MU (VR 1.11.17-Mgr. Jílková a Mgr. Audy)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173165 od 2.8.2011