Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Seznam školitelů

Obecně:
 • prof. RNDr. Luděk Bláha Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Anděl CSc. - EVERNIA, Liberec
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek Dr. - IBA MU
 • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - VFU Brno
 • prof. Mgr. Jiří Damborský Dr. - NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Ladislav Nedbal, DrSc., Ústav systematické biologie a ekologie AV ČR
 • prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. - RECETOX PřF MU

Ad hoc:
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová Ph.D. - RECETOX PřF MU (VR 3.11.10 - Sychrová); (VR 3.10.12 - Javůrek J.); (VR 2.10.13 - Večerková J., Lebedová J., Priebojová J., Procházková T.); (VR 1.10.14. - Pípal M., Sehnal L.); (VR 7.10.15 - Nováková Z.)
 • doc. RNDr. Pavel Čupr Ph.D. - RECETOX PřF MU (VR 3.10.12 - Gregušková E., Bányiová K.); (VR 2.10.13 - Nečasová A.)
 • Mgr. Karel Brabec, Ph.D. - RECETOX (Olga Popová M.Sc.); (VR 2.10.13 - Kalivodová M., Hroch M.) 
 • RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. – RECETOX PřF MU (VR-28.3.12- Mgr. Petra Kubincová); (VR 1.10.14. - Dydowiczová A.)
 • Ing. Jaroslav Slobodník, Ph.D. - Environmental Institute, s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, Slovensko (VR 27.3.13 - Toušová Z.)
 • RNDr. Pavel Babica, Ph.D. - BÚ AV ČR, Brno (VR 27.3.13 - Basu A.); (VR 2.10.13. - Čtveráčková L.); (VR 7.10.15 - Raška J., Brózman O., Yawer A.); (VR 29.3.17 - Musilová V.)
 • prof. Dr. Thomas Roitsch - CVGZ AV ČR, Drásov (VR 2.10.13 - Segečová A.)
 • Mgr. Ondřej Adamovský - RECETOX (VR 1.10.14 - Moosová Z.)
 • Mgr. Eva Budinská, Ph.D. - RECETOX (VR 3.10.18 - Mravec E.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172466 od 2.8.2011