Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Seznam školitelů

 • prof. RNDr.Václav Holý, CSc., ÚFKL PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.- ÚFKL PřF MU
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.- Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
 • doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc.- důchodce
 • prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.- ÚFKL PřF MU
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, CSc.- Ústav chemie
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc.- FSI VUT
 • Ing. Oldřich Schneeweiss, CSc.- ÚFM AVČR Brno
 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., ÚFM AV ČR
 • prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., Katedra fyziky PedF MU
 • doc. RNDr. Dominik Munzar, Dr., ÚFKL PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, PhD., ÚFKL PřF MU
 • doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc., Fyzikální ústav, MFF UK
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ÚPT AV ČR
 • doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., ÚFKL PřF MU

 • Ad hoc:
 • RNDr. Petr Schauer, CSc., ÚPT AV ČR Brno (VR 27.1.2010- pro Mgr. Boka)
 • RNDr. Věra Musilová, CSc. - VR 5. 10. 2011 - Repiský
 • Mgr. Martin Friák, Ph.D., CEITEC MU (VR 5.10.2016- Mgr. Koutná)
 • Mgr. Jiří Novák, Ph.D., ÚFKL PřF MU (VR 3.10.2018- Mgr. Fišer)
 • Mgr. Petr Klenovský, Ph.D., ÚFKL PřF MU (VR 3.10.2018- Mgr. Steindl)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173160 od 2.8.2011