Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. - NCBR
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. -NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D., CEITEC MU
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr.rer.nat. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. - NCBR
 • doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D. - LF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. - Ústav biochemie
 • prof. RNDr. Lenka Hernychová, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav, Brno
 • Mgr. Jiří Friml, Dr. - NCBR
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.- NCBR
 • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., NCBR PřF MU
 • prof. Ing. Edward N. Trifonov, Ph.D., NCBR PřF MU

 • Ad hoc:
 • Mgr. Eva Sýkorová, CSc. (VR 3.11.10 – Dokládal, VR 2.10.13- Mgr. Fajkus, Mgr. Crhák, VR 3.10.18 - Mgr. Mitchelsová)
 • RNDr. David Kopecký, Ph.D., ÚEB AV ĆR (VR 4.10.17 – Mgr. Glombik, Mgr. Perničková)
 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D., RECAMO, MOÚ (VR 4.10.17 – Mgr. Jiráková)
 • Mgr. Vratislav Peška, Ph.D., BFÚ AV ČR (VR 4.10.17 – Mgr. Kolářová)
 • Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 2012-Mgr. Zdeňka Vychodilová)
 • RNDr. Aleš Kovařík, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 3.10.12 - Sochorová J.)
 • RNDr. Michal Štros, DrSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 3.10.12 - Alireza Jian Bagherpoor)
 • Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 2.10.13 – Mgr. Šliková, VR 7.10.15 - Hrtyan, Kashkan, VR 27.4.16 - Zemlyanskaya, VR 5.10.2016 - Tsimafeyenka)
 • doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. - NCBR PřF MU (VR 3.12.2008 - Pešková E., Tichý L., Vrzalová Z., VR 7.10.09 - Páclová, Šultésová, VR 3.10.12 - Nosková H., VR 1.10.14 - Jurčeková E.)
 • Mgr. Luděk Havran, Dr., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 2012 - Mgr. Jan Špaček, VR 5.10.2016 - Mgr. Ženka)
 • Mgr. Marie Brázdová, PhD., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno (VR 1.10.2014 - Robert Helma, Marek Petr)
 • RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. - NCBR PřF MU (VR 7.10.09 - Zábrady, VR 3.11.10 - Gelová)
 • Mgr. Roman Hrstka, Ph. D.- Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 63 Brno (VR 7. 12. 2011 Joanna Obacz, VR 7.10.15 - Mgr. Skoupilová)
 • Ing. Blanka Pekárová, Ph. D.- NCBR PřF MU (VR 4. 12. 2013 Agnieszka Szmitkowska)
 • Mgr. Karel Říha, Ph. D.- CEITEC MU (VR 25.3.2015-Mgr. Wandrolová, S. Tanasa)
 • Vanesa Beatriz Tognetti, Ph.D., CEITEC MU (VR 26.3.2014 - Eman Elrefaay, Prashanth Tamizhselvan, VR 27.5.2015 - Sharmila Madhavan)
 • Helene Robert Boisivon, Ph.D., CEITEC MU (VR 28.5.2014 - Souad Mroue, VR 5.10.2016 - Pooja, Vr 4.10.17 - Mgr. Mácová)
 • Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D., CEITEC MU (VR 3.11.10 - Mgr. Aleš Voráč, VR 1.10.2014 - Mgr. Ondřej Bočánek)
 • Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D., VúVel Brno (VR 1.10.2014 - Mgr. Medvecký)
 • Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D., CEITEC MU (VR 7.10.15 -Mgr. Schořová)
 • Mgr. Terezie Mandáková, Ph.D., CEITEC MU (VR 4.10.17 - Bayat)
 • Mgr. Přemysl Souček, Ph.D., CEITEC MU (VR 4.10.17 - Mgr. Kramárek, Azami)
 • Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D., CEITEC MU (VR 27.4.16 - Kutashev, VR 3.10.18 - Mgr. Machelová)
 • RNDr. Erika Lattová, Ph.D., CEITEC MU (VR 5.10.16 - Mgr. Kavalcová)
 • Sibu Simon, Ph.D., CEITEC MU (VR 5.10.16 - Thula)
 • Marta Zwiewka, B.A., M.Sc., Ph.D., CEITEC MU (VR 29.3.17 - Mgr. Pukyšová)
 • Tomasz Nodzynski, B.A., M.Sc., Ph.D., CEITEC MU (VR 3.10.18 - Mgr. Bilanovičová)
 • Panagiotis Alexiou, PhD., CEITEC MU (VR 3.10.18 - Mgr. Malaníková)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173140 od 2.8.2011