Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Seznam školitelů

Obecně:
  • doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.- ÚBO AV ČR, Květná 8, 603 00 Brno
  • doc. RNDr. Jan Helešic, CSc. - ÚBZ PřF MU
  • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
  • prof. RNDr. Blahoslav Maršálek, CSc. - RECETOX PřF MU
  • prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. - PřF UP Olomouc
  • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Ad hoc:
  • RNDr. Jana Schenková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU (VR 1.10.14. - Bílková M.); (VR 5.10.16 - Bartošová M.)
  • Mgr. Marie Zhai, Ph.D. - ÚBZ PřF MU (VR 26.3.14 - Hřívová); (VR 5.10.16 - Výravský D.)
  • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU (VR 1.10.14 - Šupina J.); (VR 5.10.16 - Zajacová J.)
  • RNDr. Petr Pařil, Ph.D. - ÚBZ PřF MU (VR 4.10.17 - Loskotová B., VR 3.10.18 - Dostálová A.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173104 od 2.8.2011