Doktorské studium

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. -GÚ PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. - GÚ PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. - GÚ PřF MU
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 7.10.15)
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita obrany, Fak. vojenských technologií, Kounicova 65, 612 00 Brno
 • doc. Ing. Lena Halounová, CSc. - ČVUT Praha
 • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. PdF MU (VR 28.3.18)

 • Ad hoc
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D - GÚ PřF MU (VR 3.10.12 - Mgr. Walter, VR 2.10.13 - Mgr. Ondrejka, VR 1.10.14 - Mgr. Mertel, VR 4.10.17 Mgr. Šilhák)

 • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 3.10.12 - Mgr. Russnák, VR 2.10.13 - Mgr. Vrbík, VR 1.10.14 - Mgr. Zimmermann, VR 4.10.17 Mgr. Ugwitz)

 • Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D. - ÚVT MU (VR 7.10.15 - Mgr. Kýnová)

 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. - (VR 4.10.17 - Mgr. Švik)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172446 od 2.8.2011