Doktorské studium

Studijní obor Matematická analýza

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.- ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. Alexander Lomtatidze, DrSc. - FSI VUT
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - Ústav matematiky, Mendelova univerzita
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - ÚMS PřF MU
 • Andreas Rontó, DrSc. - MÚ AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • doc. RNDr. Pavel Řehák, Ph.D. - KM PedF MU
 • doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Michal Veselý, PhD.- ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Jiří Šremr, Ph.D. - MÚ AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.- ÚMS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173099 od 2.8.2011