Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Seznam školitelů

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. - ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. - ÚFE PřF MU
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. - ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. - ÚCH PřF MU
 • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. - ÚFM AV ČR, Žižkova 22, 602 00 Brno
 • prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. - FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. - ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - ÚCH PřF MU
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. - ÚCH PřF MU
 • doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. - ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - ÚCH PřF MU
 • prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. - CHF VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. - FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. - ÚCH PřF MU
 • prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.- FCHT VŠCHT, Technická 5, 166 21 Praha 6 + FÚ AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.- ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. - FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • Prof. Dr. Lubomír Špaňhel, ÚCH PřF MU
 • doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., ÚCH PřF MU

 • Ad hoc:
 • Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. - ÚCH PřF MU (VR 25.3.2015-Mgr. Tanzinger)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173108 od 2.8.2011