Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Seznam školitelů

Obecně:
 • prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.- ÚEB PřF MU + ÚBO AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. – ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. - VÚVeL Brno
 • prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. - VUVeL Brno
 • doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. - VUVeL Brno
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - VFU Brno

Ad hoc:
 • Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. - RECETOX (VR 3.10.12 - Chrást L.)
 • RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - VFU Brno (VR 27.5.15 - Maroševič D.)
 • Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno (VR 7.10.15 - Hrdý J.)
 • Mgr. Petr Králík, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno (VR 30.3.16 - Michná V.); (VR 5.10.16 - Beinhauerová Martina)
 • RNDr. Pavel Švec, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 5.10.16 - Krištofová L.)
 • Mgr. Iva Slaná, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno (VR 5.10.16 - Beinhauerová Monika)
 • RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. - VÚ pivovarský a sladařský, Lípová 15, 120 44 Praha (VR 5.10.16 - Fidrich L.)
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 27.3.19 - Burýšková, B.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172464 od 2.8.2011