Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Seznam školitelů

Obecně:
 • doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. - BFÚ ústav AV ČR, Brno
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. - ÚEB PřF MU, Brno
 • prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. - BFÚ AV ČR, Brno
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. – BFÚ AV ČR Brno
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. – ÚEB PřF MU, Brno
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – FN Brno (11.10.2000)
 • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. – MOÚ Brno (11.10.2000)
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. - MOÚ Brno (VR 29.5.02)
 • prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. - LF MU Brno ( VR 28. 5. 03)
 • prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. - MOÚ, Brno (VR 28. 5. 03)
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. – LF MU, Brno
 • prof. RNDr.Jiří Fajkus, CSc. – ÚEB PřF MU, Brno
 • RNDr. Aleš Kovařík, CSc. – BFÚ AV ČR, Brno
 • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. - VÚVeL Brno
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - ÚEB PřF MU, Brno
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. – BFÚ AV ČR Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. – BFÚ AV ČR Brno
 • doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. – VÚVeL Brno 
 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. – FN Brno
 • prof.. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. – 1.dětská interní klinika LF MU Brno
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - ÚEB PřF MU,Brno
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - ÚEB PřF MU, Brno
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. - ÚEB PřF MU, Brno
 • doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - LF MU, Brno
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. - ÚEB PřF MU, Brno
 • prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. - VFU Brno
 • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. - ÚEB
 • prof. RNDr. Jiří Damborský, Dr. - ÚEB PřF MU (VR 7.10.09)
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 7.10.09)
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - ÚŽFG AV ČR, Veveří 97, Brno
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno
 • doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. - RECETOX
 • doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. - LF MU
 • RNDr. Michal Štros, DSc. - BFÚ AV ČR, Brno
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - CEITEC
 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D. - FI MU
 • doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. - MOÚ Brno
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. - VÚVeL, Brno
 • doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. - LF MU

Ad hoc:
 • Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 6.10.10 - Lišková V.); (VR 2.10.13. - Šarmírová K.); (VR 5.10.16 - Daňková G.)
 • Mgr. Petr Králík, Ph.D. - VUVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno (VR 3.10.12 - Mikel P.)
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D. - RECAMO, Žlutý kopec 7, Brno (VR 2.10.13 - Krejčí A.); (VR 5.10.16 - Martinková V.); (VR 4.10.17 - Šimončík O.)
 • RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 2.10.13 - Šrámek M.); (VR 5.10.16 - Macigová P.)
 • RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. - LF MU (VR 2.10.13 - Sedlaříková L.)
 • Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno (VR 1.10.14 - Polášková A.)
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - VÚVeL, Brno (VR 1.10.14 - Nováková M., Vrábel D.)
 • RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 7.10.15 - Sláviková V.)
 • Mgr. Iva Slaná, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno (VR 7.10.15 - Hušáková M.)
 • RNDr. Martin Falk, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno (VR 5.10.16 - Depeš D.)
 • Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. - ÚEB PřF MU (VR 5.10.16 - Indráková A., VR 3.10.18 Šimečková H.)
 • Mgr. Přemysl Souček, Ph.D. - CEITEC MU(VR 3.10.18 - Charvátová L.)
 • RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. - BFÚ AV ČR (VR 7.11.18 - Izadi N.)
 • Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. - CEITEC MU (VR 27.3.19 - Gondová, M.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173167 od 2.8.2011