Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. - Ústav fyzikální elektroniky
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. - Ústav fyzikální elektroniky
 • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK Praha
 • prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc. - PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
 • Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. - Hvězdárna Brno
 • doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. – ÚTFA PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, CSc. - Ústav fyzikální elektroniky
 • doc. RNDr. Tomáš Tyc, Ph.D., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
 • doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. - PedF MU (VR 2.12.09)
 • doc. RNDr. Josef Trna, CSc. - PedF MU (VR 2.12.09)
 • prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. - PedF MU Brno (VR 2.12.09)

 • Ad hoc:
 • Mgr. Lenka Czudková, Ph.D. (VR 5. 10. 2011 Stoupal)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173114 od 2.8.2011