Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.- ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.- ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. – FEKT VUT
 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.- ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.- ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.- Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.- ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Pavel Pech. CSc. - JčU České Budějovice
 • doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.- Fakulta podnikatelská VUT
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. – MÚ AV ČR Praha
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. – ÚMS PřF MU

 • Ad hoc:
 • RNDr. Marie Budíková, CSc. - ÚMS PřF MU (VR 7.10.09-Okrajek)
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. - Gymnázium tř. kpt. Jaroše, 602 00 Brno, (VR 10/2008 Mgr. Pavlíková)
 • RNDr. Lenka Přibylová, PhD. - ÚMS PřF MU (VR 2.10.13-Mgr. Alena Filipčuková)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173093 od 2.8.2011