Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Seznam školitelů

 • doc. Ing. Luděk Berec, Dr. - Biologické centrum AV ČR
 • prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • doc. Paedr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. – ÚMS PřF MU

 • Ad hoc:
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. - IBA PřF MU (VR 1.12. 2010 - Mgr. Kateřina Opršalová, Mgr. Terezie Hodásová)
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. - ÚMS PřF MU (VR 7.10.2015 - Mgr. Veronika Hajnová)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173169 od 2.8.2011