Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Seznam školitelů

 • doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. - Astronomický ústav AV ČR Ondřejov ( 17.6.1998) Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. Mgr. Štefan Parimucha, CSc. - Univerzita P.J. Šafaříka v Košicích
 • doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.- Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU (8.3.2000)
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.- Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
 • doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.- Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.- Astronomický ústav KU Praha (8.3.2000) Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.- Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
 • doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. – ÚPT AV ČR , Královopolská 147, 612 64 Brno
 • prof. RNDr. Rikard von Unge – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU (27.3.02)
 • prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
 • doc. RNDr. Franz Hinterleitner,Ph.D. - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. - Ústav teoret.fyziky a astrofyziky PřF MU PřF MU
 • doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. - Ústav teoret.fyziky a astrofyziky PřF MU PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. RNDr. Marián Karlický, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., UTFA PřF MU
 • RNDr. Juraj Zverko, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Petr Škoda, CSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Jiří Borovička, CSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. František Fárník, CSc. - Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Pavel Koubský, CSc.- Astronomický ústav AV ČR ,Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Petr Pravec, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR ( VR 1.10.2008) ,Fričova 298 , 251 65 Ondřejov
 • doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. - ÚTFA PřF MU
 • RNDr. Ján Budaj, CSc. - Astronomický ústav SAV SR (VR 1.10.2008) ,Fričova 298 , 251 65 Ondřejov

 • Ad hoc:
 • Mgr. Filip Hroch, Ph.D. - ÚTFA PřF MU (VR 1.10.2008 Mgr.Jílková, VR 27.3.2013-Mgr. Kocka, VR 1.10.2014 - Mgr. Květoň)
 • Klaus Bering Larsen, Ph.D. - ÚTFA PřF MU (VR 1.10.2015 - Mgr. Pazderka)
 • Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat. - Astronomický ústav AV ČR (VR 4.10.2017 - Mgr. Blažek, Vr 3.10.2018 - Mgr. Špoková)
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. - ÚTFA PřF MU (VR 2.12.09 -Liška, VR 1.12.10. Mgr. Skarka)
 • Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. ÚTFA - VR 1.12.10. Mgr. Šejnová, VR 5. 10. 2011 - Matěchová, VR 3.10.2012-Mgr. Janák a Mgr. Jeřábková
 • RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR (1.12.10. - Mgr. Lenka Zychová, VR 1.10.2014- Mgr. Almáši)
 • RNDr. Jan Janík, Ph.D. - ÚTFA PřF MU (VR 5.10.2016 - Mgr. Velčovský)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173112 od 2.8.2011