Doktorské studium

Studijní obor Vlnová a částicová optika

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.- Ústav fyzikální elektroniky
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.- Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc.- Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.- ŮPT AV ČR
 • prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.- FSI VUT
 • prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.- FSI VUT
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. - ÚPT AV ČR Brno, Královopolská 147, 612 64 Brno
 • doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. – FI MU
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. – ÚPT AV ČR, Královopolská 147, 612 64 Brno
 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc. – ÚKFL
 • prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. – ÚFKL
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc,PhD. - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
 • RNDr. Luděk Frank, DrSc. – ÚPT AV ČR

 • Ad hoc:
 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. (VR 5. 10. 2011 - Mgr. Zelinka, VR 4.10.2017 - Mgr. Stopka)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173092 od 2.8.2011