Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. - předseda, ÚMS PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. - ÚMS PřF MU
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D., ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Niederle, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. - FI MU Brno

 • Externí členové:
 • prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
 • prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.- MFF UKo, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
 • RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. - MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Jan Trlifaj, DSc. - MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. - MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173135 od 2.8.2011