Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc - předseda., UTB Zlín
 • prof. Mgr. Přemysl Lubal, Ph.D. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. - předseda, Ústav chemie PřF MU
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. - předseda, Ústav chemie PřF MU

Interní členové:
 • RNDr. Marta Farková, CSc., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Havliš, Ph.D., NCBR, PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D., Ústav chemie PřF MU
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU, Brno
 • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D. - Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., NCBR, PřF MU

Externí členové:
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Fakulta chemická VUT, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
 • Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno
 • doc. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojní VUT, Brno
 • Ing. Karel Klepárník, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR
 • prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno
 • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno
 • doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Ústav chemických léčiv, VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • Mgr. Ota Samek, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika
 • RNDr. Jiří Zbíral, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173151 od 2.8.2011