Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. - ÚEB PřF MU

Interní členové:
 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - ÚEB PřF MU
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. - ÚEB PřF MU

Externí členové:
 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - LF MZLU, Zemědělská 3, 613 00 Brno (MŠMT)
 • prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. - AF MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - AF MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr.Ing. Michal Marek, CSc. - Ústav ekologie krajiny AVČR, Květná 8,603 65 Brno (MŠMT)
 • doc. RNDr. Jiří Šantrůček, CSc. - Ústav molek. biologie rostlin AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice (MŠMT)
 • doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - Botanický ústav AV ČR, Dukelská 145, 379 01 Třeboň (MŠMT)
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. - ÚVGZ AV ČR, v.v.i., Bělidla 4a, 603 00 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172445 od 2.8.2011