Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. – předseda, ÚCH PřF MU Brno
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. – předseda, ÚCH PřF MU Brno
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. – předseda, ÚCH PřF MU Brno

 • Interní členové:
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D., ÚCH PřF MU Brno
 • Prof. Dr. Lubomír Špaňhel, ÚCH PřF MU

 • Externí členové:
 • doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., ÚCH PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., ÚCH PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice
 • prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc, 17.listopadu 12, 771 46 Olomouc
 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., PřF UK Praha
 • prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (v důchodu)
 • RNDr. Miloš Černík, CSc. (v důchodu)
 • doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (v důchodu)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173143 od 2.8.2011