Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc. - Ústav antropologie PřF MU
 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. - Ústav antropologie, PřF MU
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. - Ústav antropologie PřF MU

Interní členové:
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. - Ústav antropologie, PřF MU
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. - Ústav botaniky a zoologie PřF MU
 • doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. - Ústav antropologie PřF MU
 • doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. - FSpS MU
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - LF MU
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. - LF MU
 • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. - FF MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - FF ZČU Plzeň
 • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. - ČZU, Praha
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. - Archeologický ústav AV ČR, Brno
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172461 od 2.8.2011