Doktorské studium

Studijní obor Bio-omika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. - NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. - CEITEC MU
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. - NCBR PřF MU + CEITEC MU

Interní členové:
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. - CEITEC MU
 • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. - CEITEC MU + NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. - CEITEC MU + NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. - CEITEC MU
 • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - CEITEC MU
 • Helene Robert Boisivon, Ph.D. - CEITEC MU
 • Tomasz Nodzynski, B.A., M.Sc., Ph.D. - CEITEC MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - BFÚ AV ČR, Brno
 • prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. - VFU Brno
 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173161 od 2.8.2011