Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - předseda, NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - předseda, NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc., Ústav biochemie PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc., Ústav biochemie PřF MU
 • RNDr. Marta Farková, CSc., ÚCH PřF MU
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph. D., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., BFÚ AV ČR a CEITEC MU
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc., BFÚ AV ČR a CEITEC MU
 • Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR a CEITEC MU
 • doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph. D., Biochemický ústav LF MU

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c., ÚOCHB AV ČR, Praha
 • RNDr. Milan Fránek, DrSc., VÚ VeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., VÚ VeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc., VÚ VeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., ÚAnCH AV ČR, Veveří 97, 611 42 Brno
 • RNDr. Marie Vojtíšková, CSc., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • RNDr. Miloš Buděšínský, DrSc., ÚOCHBOCH AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha
 • Mgr. Pavel Rössner Jr., Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
 • doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc., Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173150 od 2.8.2011