Doktorské studium

Studijní obor Biofyzika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.,předseda, LF MU
 • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. předsedkyně, BFÚ AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., NCBR PřF MU

 • Externí členové:
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., BFÚ AV ČR, Královpolská 135, 612 65 Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc., Zdravotně sociální fakulta JU, J.Boreckého 27, 370 11 České Budějovice
 • prof. RNDr. Jan Nauš, CSc., Katedra experimentální fyziky PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc., PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173171 od 2.8.2011