Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - předseda, NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - předseda, NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. - předseda, Ústav biochemie PřF MU
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. - předsedkyně, ÚBCH a NCBR
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. - NCBR PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc., Ústav biochemie PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc., Ústav biochemie PřF MU
 • RNDr. Marta Farková, CSc., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc., BFÚ AV ČR a CEITEC MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., BFÚ AV ČR a CEITEC MU

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c., ÚOCHB AV ČR, Praha
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., ÚAnCH AV ČR, Veveří 97, 611 42 Brno
 • RNDr. Marie Vojtíšková, CSc., Dětská nemocnice FN Brno, Černopolní 9, 662 63 Brno
 • prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • RNDr. Miloš Buděšínský, CSc., ÚOCHBOCH AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha
 • doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • RNDr. Petr Bouř, CSc. - ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172437 od 2.8.2011