Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Interní členové:
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. - Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc. - Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. - Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
 • doc. RNDr. Karol Marhold, CSc. - Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava, SR
 • prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. - LDF MZLU, Zemědělská 3, 613 00 Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - PřF JČU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice (MŠMT)
 • RNDr. Karel Sutorý, CSc. - MZM, Botanické odd., Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. - PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. - Výzkumný ústav Silva Taroucy, Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173111 od 2.8.2011