Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. - předseda, RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - předsedkyně, RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. - předseda, RECETOX PřF MU

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc, NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., LAS PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., ÚGV PřF MU
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., KFAR PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Damborský, Dr., NCBR PřF MU
 • Ing. Anton Kočan, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • prof.Dr. Gerhard Lammel, RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., IBA, PřF MU
 • doc. Ing. Branislav Vrana, PhD., RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., RECETOX PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., VFU, Palackého 1/3, 612 00 Brno
 • prof. Ing. Jan Tříska, CSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., ÚCHŽP CHF VUT Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173131 od 2.8.2011