Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Interní členové:
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • Mgr. Adam Konečný, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. - BÚ AV ČR Praha, Zámek 1, 252 43 Průhonice
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - KB BF JčU České Budějovice, Branišovská 31, 370 05
 • doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. - VÚ rostlinné výroby Praha, Drnovská 507, 161 06
 • Mgr. Pavel Saska, Ph.D. - VÚ rostlinné výroby Praha, Drnovská 507, 161 06
 • doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. - ÚBO AV ČR Brno, Květná 8, 603 65
 • doc. Mgr. Josef Bryja, Ph.D. - ÚBO AV ČR Brno, Květná 8, 603 65
 • Mgr. Jan Zukal, Ph.D. - ÚBO AV ČR Brno, Květná 8, 603 65
 • doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. - VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42
 • doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D. - ÚBO AV ČR Brno, Květná 8, 603 65
 • prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. - PřF OU Ostrava, 30.dubna 22, 701 03
 • doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. - ÚZRHV MENDELU Brno, Zemědělská 1, 613 00
 • Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. - BÚ AV ČR Brno, Lidická 25/27, 602 00
 • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. - ÚBO AV ČR Brno, Květná 8, 603 65
 • RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. - KEŽP UP Olomouc, Šlechtitelů 11, 783 71
 • Mgr. Michal Janáč, Ph.D. - ÚBO AV ČR, Květná 8, Brno


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172462 od 2.8.2011