Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Luděk Bláha Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc. - RECETOX PřF MU
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - RECETOX PřF MU

Interní členové:
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek Dr. - IBA MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek CSc. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. - RECETOX PřF MU

Externí členové:
 • doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc. - BFÚ AV ČR
 • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - VFU Brno
 • prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. - Katedra botaniky, UK Bratislava
 • doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. - Katedra biologie, Univerzita Ostrava
 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. - Ústav technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. - EVERNIA, Liberec
 • doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. - JU, České Budějovice
 • doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - JU, České Budějovice
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - MENDELU, Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173168 od 2.8.2011