Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. - předseda, Geografický ústav PřF MU

 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D., GÚ PřF MU
 • doc. Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., GÚ PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
 • prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno (MŠMT)
 • doc. Ing.arch. Jiří Löw, CSc., Löw a spol.s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Husovice (MŠMT)
 • prof. RNDr. Bohumír Jánský, CSc., PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., PřF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava (MŠMT)
 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., MFF UK Praha (MŠMT)
 • prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., MFF UK, Mlynská Dolina pav. F-1, 842 15, Bratislava
 • prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc., Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovensko
 • doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha 2

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173156 od 2.8.2011