Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr., ÚFKL PřF MU - předseda
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ÚFKL PřF MU - předseda
 • prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., ÚFKL PřF MU Brno - předseda
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc., ÚFKL PřF MU - předseda

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc., ÚTFA PřF MU
 • doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., ÚFKL PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, PhD., ÚFKL PřF MU
 • doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc., ÚFKL PřF MU
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., ÚCH PřF

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc., ÚFI FSI VUT, Technická 2, 612 00 Brno
 • prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc., ÚFI FSI VUT, Technická 2, 612 00 Brno
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., ÚFI FSI VUT, Technická 2, 612 00 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173129 od 2.8.2011