Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., ÚFE PřF MU - předseda
 • prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., ÚFE PřF MU - předseda
 • prof. RNDr. David Trunec, CSc., ÚFE PřF MU - předseda

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc., ÚFE PřF MU
 • doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. , ÚFE PřF MU
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., ÚFE PřF MU
 • prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., ÚFE PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Vašina, Ph.D., ÚFE PřF MU

 • Externí členové:
 • Ing. Petr Lukeš, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR
 • doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave
 • doc. RNDr. Karol Hensel, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., Katedra fyziky FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6
 • prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 • doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., CHF VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno
 • prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., FEKT VUT

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173144 od 2.8.2011