Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat., ÚCH PřF MU - předsedkyně
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., NCBR PřF MU- předseda
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., ÚCH PřF MU - předseda
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., ÚCH PřF MU - předsedkyně
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., ÚCH PřF MU - předseda

Interní členové:
 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D., RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., CEITEC MU
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., ÚCH PřF MU
 • prof. Dr. Lubomír Špaňhel, ÚCH PřF MU
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D., CEITEC MU

Externí členové:
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., CHF VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Martin Friák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • RNDr. Luděk Havran, Ph.D., BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D., ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha
 • RNDr. Aleš Kroupa, CSc., ÚFM AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha
 • doc. Ing. Tomáš Navrátil, Dr., ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha
 • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, VŠCHT v Praze
 • prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., FCH VUT, Nám.SNP 28, 613 00 Brno
 • prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., FCH VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno
 • doc. RNDr. Michal Roth, CSc., ÚAnCH AV ČR, Veveří 97, 611 42 Brno
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., VŠCHT v Praze

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173091 od 2.8.2011