Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • prof. Mgr. Vítězslav Bryja,Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. - ÚEB PřF MU + BFÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno

Interní členové:
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. - LF MU
 • doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - LF MU
 • RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • MVDr. Martin Anger, CSc. - LF MU
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno

Externí členové:
 • MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. - VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. - VUVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. - VUVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - LF UK Praha
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Univerzita T. Bati ve Zlíně, Nám. T.G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno
 • Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno
 • MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00, Brno
 • doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. - VFU, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
 • doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. - Agronomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno
 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav, Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. - Katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP v Olomouci
 • doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. - Ústav klinické a molekulární patologie LF UP v Olomouci

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172428 od 2.8.2011