Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.-předseda, NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.-předseda, NCBR PřF MU

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., UEB PřF MU
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., UBch PřF MU
 • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., NCBR PřF MU
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., UEB PřF MU
 • doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., NCBR PřF MU a FN Brno
 • doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc., NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D., NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. NCBR PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., NCBR PřF MU
 • doc. MUDr. David Šmajs, CSc., Lékařská fakulta MU
 • doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc., UEB PřF MU a FN Brno
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat., CEITEC MU
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., CEITEC MU a Biofyzikální ústav AV ČR
 • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., CEITEC MU a FN Brno

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Lenka Hernychová, PhD., Masarykův onkologický ústav, Brno
 • prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc., VFU v Brně
 • doc. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Olomouc

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173120 od 2.8.2011