Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc. - ÚGeoV PřF MU (MŠMT)
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - ÚGeoV PřF MU
 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - ÚGeoV PřF MU

Členové:
 • prof. RNDr. Wali Faryad, CSc. - PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. - ÚGeoV PřF MU
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - TU Liberec, Hálkova 6, 461 17 Liberec
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. - ÚGV PřF MU
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.- ÚGV PřF MU
 • doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. - ÚGeoV PřF MU
 • doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. - KGePa PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. - GÚ AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
 • doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. - TU VŠB, Institut geologického inženýrství,tř. 17 listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba (MŠMT)
 • doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. - Ústav geochemie a ložiskových zdrojů, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr. - ČGS, Leitnerova 22, 658 69 Brno (MŠMT)
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. - MZM, Zelný trh 6, 659 37 Brno
 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc. - ČGS Brno
 • RNDr. Pavel Müller, CSc. - ČGS, Leitnerova 22, 658 69 Brno (MŠMT)
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. - ČGS, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - GÚ AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
 • RNDr. Karel Breiter, DSc. - GÚ AV ČR

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173128 od 2.8.2011