Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.- předseda, ÚMS PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., ÚMS PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • RNDr. Martin Markl, DrSc., MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc., MÚ AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • doc. RNDr. Alexander Vondra, CSc., Hypo Vereinsbank, Klímova 15, 616 00 Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173166 od 2.8.2011