Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Interní členové:
 • RNDr. Michal Horsák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • RNDr. Petr Pařil, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • <
Externí členové:
 • doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. - ÚBO AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno
 • doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. - PřF UP Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
 • doc. RNDr. Tomáš Derka, Ph.D. - PřF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - ÚZRHV AF, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. - PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha
 • prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. - PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. - PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
 • doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. - Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173162 od 2.8.2011