Doktorské studium

Studijní obor Matematická analýza

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - MÚ SU, Opava

 • Interní členové:


  Externí členové:
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. - MÚ SU, Opava
 • prof. RNDr. Josef Diblík, CSc. - FEKT VUT, Brno
 • doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.- ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc.,DrSc. - PřF UMB, Banská Bystrica, Slovensko
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - FP VUT, Brno
 • doc. RNDr. Michal Veselý, PhD.- ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.- ÚMS PřF MU

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173100 od 2.8.2011