Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. - předseda, ÚCH PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ÚFKL PřF MU
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • Prof. Dr. Lubomír Špaňhel, ÚCH PřF MU
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D., ÚCH PřF MU
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D., CEITEC MU
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., CEITEC MU
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D., CEITEC MU

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., FCHT VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
 • RNDr. Jiří Buršík, CSc., ÚFM AV ČR, Žižkova 22, 612 65 Brno
 • RNDr. Aleš Kroupa, CSc., ÚFM AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • Ing. Oldřich Schneeweis, DrSc., ÚFM AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
 • Mgr. Martin Friák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173098 od 2.8.2011