Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. - PřF MU
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno

Interní členové:
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Ústav mikrobiologie, LF MU
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. - RECETOX PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - ÚEB PřF MU

Externí členové:
 • doc. RNDr. Alena Španová, CSc. - FCH VUT
 • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. - Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha
 • MVDr. Pavel Alexa, CSc. - Lelekovice, Podemlýn 79/1
 • prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. - PřF OU, 30.dubna 22, 701 03 Ostrava (VR 27.1.2010)
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - Fakulta technologická UTB, nám. TGM 275, 762 72 Zlín
 • prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. - VFU, Palackého tř.1, 612 42 Brno
 • doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. - Fakulta technologická UTB, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173088 od 2.8.2011