Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. - ÚEB PřF MU

Interní členové:
 • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. - LF MU
 • prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. - LF MU
 • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. - Ústav biologie, LF MU
 • doc. Ing. Petr Dvořák, CSc. - Ústav biologie, LF MU
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - CEITEC MU
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. - LF MU
 • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. - ÚEB PřF MU

Externí členové:
 • doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • RNDr. Jiří Široký, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. - Ústav genetiky, VFU Brno, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - ÚŽFG AV ČR, Veveří 967/97, 602 00 Brno
 • prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. - ÚMFGZ AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172427 od 2.8.2011