Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - ÚEB PřF MU

Interní členové:
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. - ÚEB PřF MU
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - ÚEB PřF MU
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. - LF MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. - MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. - VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • RNDr. Aleš Kovařík, CSc. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Martin Trbušek, Dr. - FN Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173134 od 2.8.2011