Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. - ÚFE, PřF MU
 • doc RNDr. Jana Musilová, CSc. - ÚTFA, PřF MU
 • prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. - KM, Ostravská univerzita
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D. - ÚTFA, PřF MU
 • prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c., FSI VUT

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., KF PdF MU
 • prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. - ÚFKL, PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. - ÚFI FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. - ÚTF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc. - ÚFI FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. - ÚFI FSI VUT, Technická 2, 616 69 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173101 od 2.8.2011