Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. – předseda, ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. – předseda, ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. – předseda, ÚMS PřF MU

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Ivana Horová, CSc., ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - ÚMS PřF MU

 • Externí členové:
 • doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., PdF ZČU, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno
 • doc. RNDr. Zdenek Karpíšek, CSc., FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., UMAT FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno
 • doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 4, 616 00 Brno
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - KM PdF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. - PřF UP, tř. 17.listopadu 12, 771 46 Olomouc
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. - PřF UP, tř. 17.listopadu 12, 771 46 Olomouc
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - Mendelova univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172456 od 2.8.2011