Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - předseda, ÚCH PřF MU
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. - předseda, ÚCH PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc., ÚCH PřF MU
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat., ÚCh PřF MU
 • Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.- ÜCH PřF MU
 • Mgr. Jakub Švenda, PhD.- ÜCH PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Fakulta chemicko-technologická UP, Studentská 573, 532 10 Pardubice
 • prof. Ing. Vlado Kvasnička, DrSc., FI STU, Ilkovičova 3 , 842 16 Bratislava
 • prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • prof. Ing. František Liška, CSc., PF UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 • prof. RNDr. Jan Slouka, CSc., PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • RNDr. Vladimír Kysilka, CSc., VUAB Pharma a.s.., Vltavská 53, 252 63 Roztoky
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., FCHT UPA, Studentská 573, 532 10 Pardubice
 • prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 2
 • prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 2
 • doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc., UTB, nám. T.G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
 • prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc., UTB, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, CSc., PřF UP, tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
 • prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., PřF UP, tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
 • prof. RNDr. Martin Kotora, CSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc., Fakulta technologie VŠCHT Praha
 • prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., VFU BRNO
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., Ústav fyzikální chemie, VŠCHT
 • prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph. D., Ústav fyziky a biofyziky, PřF Jihočeské univerzity
 • doc. Mgr. Jana Roithová, Ph. D., katedra organické a jaderné chemie PřF UK
 • prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., Ústav chemie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • RNDr. Petr Beňovský, Ph.D., Synthon s.r.o. Blansko
 • doc. Ullrich Jahn, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Ústav organické chemie, VŠCHT Praha
 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 • RNDr. Ivo Starý, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV, Flemingovo nám.2, 166 10 Praha 6
 • doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., Katedra organické chemie, PřF UP
 • prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., ÚOCHB AV ČR a PřF UK
 • prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
 • doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D., ÚOCHB AV ČR

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173145 od 2.8.2011