Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
  • prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. - ÚBZ PřF MU
  • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. - ÚBZ PřF MU
  • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Interní členové:
  • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
  • Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Externí členové:
  • prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. - PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
  • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - VFU, Palackého 1/3, 612 00 Brno
  • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. - Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
  • doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. - Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173117 od 2.8.2011