Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - předseda, ÚMS PřF MU

 • Interní členové:
 • doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. - MFF UK Praha
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - ÚM VUT Brno
 • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. - MÚ AV Praha, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. - PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 40, Olomouc
 • prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. - FS ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
 • prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. - MFF UK Praha
 • doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. - ÚM FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. - ESF MU Brno
 • doc. RNDr. Eva Fišerová, PhD. - PřF UP Olomouc
 • doc. Ing. Luděk Berec, Dr. - Biologické centrum AV ČR

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172451 od 2.8.2011